Compania ACI-AG Suceava Óşi desfăşoară activitatea Óntr-un sediu
modern şi propriu, Óntr-o zonă dinamică a municipiului Suceava.
Noua locaţie a fost dată Ón folosinţă Ón luna iulie 2003, are o suprafaţă
de 750 mp, este structurată pe 4 nivele şi 6 departamente.

La aceasta se adaugă: depozite închise Ón aer liber, utilate modern
(beneficiind de toate condiţiile pentru a asigura buna conservare a
materialelor pe timpul stocãrii), spaţii de producţie, cazare utilaje şi
mijloace de transport, alte dotãri specifice activitãţilor de bază.
Compania ACI-AG a executat de la înfiinţare, un numãr de peste 70 de lucrãri. Predarea Ón cele mai bune condiţii a comezilor a necesitat folosirea unei tehnologii sigure şi moderne.
     
 
Dezvoltarea departamentului de resurse umane
constituie un obiectiv permanent al companiei ACI AG. Acesta s-a impus de la sine deoarece onorarea contractelor cu clienţii se asigură cu personal propriu.
Politica de resurse umane se focalizează pe formarea
şi menţinerea personalului propriu şi pe calificări manageriale de ulitmă ora, Ón domeniu.

Resurse umane - evoluţie (nr mediu angajaţi/an):
1997 ----------------------- 10 angajaţi
1998 ----------------------- 21 angajaţi
1999 ----------------------- 30 angajaţi
2000 ----------------------- 54 angajaţi
2001 ----------------------- 81 angajaţi
2002 ----------------------- 98 angajaţi

În aceste condiţii, prin departamentul de resurse
umane, ACI-AG asigură la standarde Ónalte execuţia lucrãrilor contractate, folosind profesionişti şi
tehnologii de ultimã orã în domeniul construcţiilor.

ACI-AG este structurată pe 6 departamente:
 1. Staff (director general, director executiv)
 2. Departamentul Resurse Umane
 3. Departamentul Finanţe-Contabilitate
 4. Departamentul Tehnic
        • Unitãţi de execuţie şantiere
        • Bază de producţie
          • atelier producţie industrialã
          • transporturi mecanizare
 5. Departament Comercial
 6. Departament Asigurare şi Controlul Calitãţii

Firma dispune de formaţii de profesionişti alcătuite din
ingineri şi economişti; responsabili tehnici cu execuţia, autorizaţi MLPAT, pe domenii controlori de calitate atestaţi de Inspectoratul în construcţii maiştri şi muncitori cu înaltã calificare, inspector de personal.
 
Rezultatele demonstrează Ómbunătăţirea capacitãţii de organizare a echipei ACI-AG, capabilă sã realizeze obiective
de mare complexitate tehnicã.

detalii

Compania ACI-AG beneficiază de o
bază proprie de utilaje de construcţie, compusă din: mijloace de ridicat, de transport, utilaje terasiere, etc,

Mica mecanizare este asiguratã, de asemenea, cu mijloacele proprii ale companiei. Investiţiile ACI-AG Ón cele
mai moderne şi performante scule şi utilaje atrag noi clienţi şi susţin
imaginea companiei Ón perimetrul regional şi naţional.
Portofoliul de lucrări al ACI-AG ilustrează obiectivele şi politica de bussiness a firmei.
  home   -   dotări   -   experienţă   -   sevicii   -   certificate   -   contact    
experienta ACI-AG portofoliu de lucrari