Compania ACI-AG a executat de la înfiinţare, un numãr de
peste 70 de lucrãri, majoritatea de mare complexitate.
Predarea în cele mai bune condiţii a comezilor a necesitat
folosirea unei tehnologii sigure şi moderne.

Cifra de afaceri a companiei vorbeşte despre creşterea
încrederii clienţilor în ACI-AG şi despre experienţa acumulată
de-a lungul anilor.

În ultimii 6 ani s-a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri de
peste 14 ori. Valoarea medie/lucrare era în 1996 de aprox.
25.000 de Euro, iar in 2002 a ajuns la 425.000 de Euro;

De la data înfiinţãrii rezultatele economice, concretizate în
cifra anualã de afaceri, au înregistrat o evoluţie ascendentã, creşterile de la an la an reflectând dezvoltarea şi maturizarea colectivului în plan calitativ şi cantitativ.
Programul de investiţii urmăreşte permanent dezvoltarea afacerii şi creşterea portofoliului de clienţi. ACI-AG şi-a realizat planul de investiţii din fonduri proprii, fără a apela la credite.
 
     


Planul de dezvoltare al companiei este flexibil, deschis şi se realizează după o documentare efectuată de profesionişti.
  Evoluţia ascendentă a rezultatelor ACI-AG este punctată de de diplomele şi trofeele obţinute la expoziiţiile de specialitate.
Faţă de 2001, în anul 2002, ACI-AG a înregistrat o creştere a ponderii lucrărilor cu volum fizic şi valoare mare şi o reducere numerică a lucrărilor cu valoare scazută, în condiţiile în care valoarea producţiei anuale a crescut. Aceste rezultate
demonstrează îmbunătăţirea capacităţii de organizare a
echipei ACI-AG, capabilă să realizeze obiective de mare complexitate tehnică.
 
valoare lucrări 2002 2001
valoare < 50.000 29 lucrări 12 lucrări
50.000 - 100.000 3 lucrări 2 lucrări
100.000 - 300.000 3 lucrări 3 lucrări
valoare > 300.000 3 lucrări -
Portofoliul de lucrări al ACI-AG ilustrează obiectivele şi politica de bussiness a firmei.
   
  home   -    dotări    -    experienţă    -    sevicii    -   certificate   -    contact
programul de investitii portofoliu de lucrari